Dan HSS-a i 113. obljetnica osnutka stranke

Dan HSS-a i 113. obljetnica osnutka stranke

U petak, 22. prosinca 2017. godine, obilježit ćemo Dan HSS-a, ujedno i 113. obljetnicu osnutka stranke.

Tijekom svibnja 1904. Stjepan Radić je u Drnju stvorio svoju prvu organizacijsku jezgru na terenu iz koje je dalje širio hrvatski seljački pokret. Iz Drnja je Radić svoj nauk širio po susjednim selima – Torčec, Đelekovec, Sigetec, Hlebine itd. Braća Antun i Stjepan Radić su nakon toga organizirali više sastanaka u Zagrebu s uglednim pojedincima sa svrhom osnivanja nove stranke.

Važan je bio sastanak održan 15. lipnja 1904. na kojemu se raspravljalo o imenu i programskoj osnovi Hrvatske seljačke stranke, a nakon toga je slijedio još jedan sastanak posvećen isključivo programu i pravilniku za organizaciju stranke. Nažalost, nisu sačuvana imena aktivista koji su sudjelovali na sastancima, no moguće je utvrditi da iako je u programska pitanja bilo uključeno više osoba, Stjepan Radić ističe “da kod osnivanja Hrvatske seljačke stranke najživlje sudjeluju: Peroslav Ljubić, urednik ̒Podravca̓, dr Svetimir Korporić, urednik ̒Hrvatske misli̓, dr A. Radić, urednik ̒Doma̓, St. Radić, urednik ̒Hrvatske misli̓, Josip Stiić, veleposjednik, dr Benjamin Šuperina, odvjetnik, Iso Velikanović, urednik ̒Knuta̓, dr Božo Vinković, odvjetnik i narodni zastupnik”. U grupi koja je razmatrala programska pitanja, sudjelovao je i Rudolf Horvat, gimnazijski profesor u Petrinji. U kolovozu 1904. Stjepan Radić je sa svojim suradnikom Peroslavom Ljubićem stvorio svoju drugu političku jezgru na terenu, djelujući među narodom u Novigradu Podravskom, Molvama i Virju.

Formalni početak djelovanja nove stranke vezan je uz dogovor o mogućem spajanju novina “Dom” i “Hrvatski narod” 5. prosinca 1904. Prijedlog o spajanju novina je tada prihvaćen, a istovremeno je donesena odluka o osnivanju Hrvatske pučke seljačke stranke o čemu je sastavljen zapisnik koji nije sačuvan. Taj su zapisnik, prema kasnijem svjedočenju Stjepana Radića, uz njega potpisali Antun Radić, Benjamin Šuperina, Svetimir Korporić, Milan Krištof i Ivan Gmajner. Iako su se neki ljudi koji su sudjelovali u osnivanju Hrvatske pučke seljačke stranke spletom okolnosti odvojili, s vremenom se krug utemeljitelja Hrvatske pučke seljačke stranke proširio. U cijelom procesu osnivanja nove stranke sudjelovalo je 27 osoba. Među njima je bilo šest urednika ili izdavača novina, četvorica svećenika, četvorica odvjetnika odnosno pravnika, trojica posjednika, dvojica književnika, dvojica seljaka te po jedan novinar, obrtnik, knjigovođa, trgovac, upravitelj imanja i gimnazijski profesor. Velika većina ih je bila iz središnje Hrvatske, a po jedan iz Srijema odnosno Dalmacije.

Dana 22. prosinca 1904. održana je sjednica privremenoga glavnoga odbora za osnutak Hrvatske pučke seljačke stranke i tada je usvojen program, pa se taj dan uzima kao dan osnivanja stranke.

INFORMACIJEKONTAKTKARTA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

Ulica kralja Zvonimira 17
HR-10000 ZAGREB
e-mail: hss@hss.hr

PODACI

OIB: 56890881647
IBAN: HR4824020061100749247
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

TAJNIŠTVO

t: +385 1 45 53 627
t: +385 1 45 53 624
f: +385 1 45 53 631

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.