Hrvatsko srce

Hrvatsko srce

alt

 

 

 

 

 

 

 

 

”HRVATSKO SRCE” je organizacija žena HRVATSKE SELJAČKE STRANKE.
 

Organizacija je osnovana 20-ih godina prošlog stoljeća, a osnovala ju je Marija Radić. 1998. godine “Hrvatsko srce” ponovno je aktivirano. Organizacija kroz žensku populaciju promovira interes stranke te se zalaže za bolji položaj žena u društvu. Neka od područja interesa i djelovanja su ravnopravnost spolova, ljudska prava, edukacija žena za politički rad, zaštita zdravlja, materinstva, doma i obitelji, zaštita tradicije, te očuvanje narodnog stvaralaštva i običaja.
 

Izborna skupština ‘Hrvatskog srca” održana je 2010. godine na kojoj su izabrane:
 
PREDSJEDNICA
Marija Ledinski Anić
 
POČASNA PREDSJEDNICA
Neda Prpić Gamiršek
 
TAJNICA
Brigitte Berulec
 
MEĐUNARODNA TAJNICA
Svea Švel Ceroveči   
 
BLAGAJNICA
Štefica Jukić Lorković
 
VODITELJICA ODNOSA S JAVNOŠĆU
Iva Sić
 

E-mail: zene@hss.hr
           
 
 

PREDSJEDNICE ŽUPANIJSKIH ORGANIZACIJA:
 
ZAGREBAČKA
Jasminka Mataušić
 
KARLOVAČKA
Marina Kolaković
 
SISAČKO-MOSLAVAČKA
Ljiljana Križanić
 
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
Marija Sić
 
OSJEČKO-BARANJSKA
Vesna Pilipović
 
ŠIBENSKO-KNINSKA
Ana Milovac
 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
Verica Mušić
 
POŽEŠKO-SLAVONSKA
Danica Toman
 
KRAPINSKO-ZAGORSKA
Martina Jantol
 
VARAŽDINSKA
Lidija Petrinjak
 
ZADARSKA ŽUPANIJA
Irena Devčić
 
MEĐIMURSKA
Edita Lehkec
 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Vesna Peršić Kovač
 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
Valna Bastijančić
 
BRODSKO-POSAVSKA
Klara Šćuka
 
GRAD ZAGREB
Vidica Praunsperger
 
PRIMORSKO-GORANSKA
Ruža Mičić
 

 

 

INFORMACIJEKONTAKTKARTA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

Ulica kralja Zvonimira 17
HR-10000 ZAGREB
e-mail: hss@hss.hr

PODACI

OIB: 56890881647
IBAN: HR4824020061100749247
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

TAJNIŠTVO

t: +385 1 45 53 627
t: +385 1 45 53 624
f: +385 1 45 53 631

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.