Zastupnička pitanja

Zastupnici u Hrvatskom saboru mogu postavljati zastupnička pitanja Vladi i pojedinom članu Vlade o ostvarivanju njezinih ustavnih prava i dužnosti, a posebice o stanju u pojedinim područjima društvenog života, te o izvršavanju zakona i drugih akata Sabora, odnosno o radu ministarstava i drugih tijela državne uprave te organizacija koje imaju javne ovlasti.

Zastupnička pitanja mogu se postavljati usmeno i u pisanom obliku.

U nastavku su odgovori na zastupnička pitanja HSS-ovih saborskih zastupnika.

KREŠO BELJAK

Zastupničko pitanje vezano uz javne ovlasti Centra za vozila Hrvatske

Zastupničko pitanje vezano uz broj stanovnika iseljenih iz Hrvatske u 2016.

Zastupničko pitanje vezano uz stav Vlade RH o Inicijativi Jadran-Baltik-Crno More

Zastupničko pitanje vezano uz projekt obnove kupališta Šmidhen u Samoboru

ŽELJKO LENART

Zastupničko pitanje vezano uz početak i trajanje obnove željezničke pruge Dugo Selo – Novska

Zastupničko pitanje vezano uz prometovanje velikog broja inozemnih teretnih vozila državnom cestom Virovitica – Kutina

Zastupničko pitanje vezano uz mogućnost privatizacije Petrokemije d.d.

Zastupničko pitanje vezano uz potpore u poljoprivredi isplaćene društvima iz koncerna Agrokor

Zastupničko pitanje vezano uz obustavljanje isporuke plina Petrokemiji

Zastupničko pitanje vezano uz izdavanje dozvole za preradu opasnog otpada u krugu postrojenja CROCSCO u Gornjoj Gračenici

ANA-MARIJA PETIN

Zastupničko pitanje vezano uz način odlučivanja o prodaji državne imovine

Zastupničko pitanje vezano uz mogućnost privatizacije hrvatskih prirodnih bogatstava

Zastupničko pitanje vezano uz postupak donošenja Strateške studije o utjecaju na okoliš Operativnog Programa iz područja konkurentnosti i kohezije za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020.

Zastupničko pitanje vezano uz spajanje bolnica i nedostatak liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Zastupničko pitanje vezano uz postupak uvoza kamena u Hrvatsku i izvoza u susjedne države

DAVOR VLAOVIĆ

Zastupničko pitanje vezano uz projekt Dunav – Sava

Zastupničko pitanje vezano uz nastavak projekta izgradnje Luke Slavonski Brod u 2017.

Zastupničko pitanje vezano uz dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima

Zastupničko pitanje vezano uz preustroj Carinske uprave

Zastupničko pitanje vezano uz dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima

Zastupničko pitanje vezano uz plan Vlade RH za tvrtku Đuro Đaković Grupa d.d.

Zastupničko pitanje vezano uz obeštećenje hrvatskih poljoprivrednika za štete nastale elementarnim nepogodama

Zastupničko pitanje vezano uz sufinanciranje troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u Slavoniji i Baranji

Zastupničko pitanje vezano uz rad vodocrpilišta “Istočna Slavonija” Sikirevci

Zastupničko pitanje vezano uz pravne osobe od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

INFORMACIJEKONTAKTKARTA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

Ulica kralja Zvonimira 17
HR-10000 ZAGREB
e-mail: hss@hss.hr

PODACI

OIB: 56890881647
IBAN: HR4824020061100749247
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

TAJNIŠTVO

t: +385 1 45 53 627
t: +385 1 45 53 624
f: +385 1 45 53 631

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.