Vlada RH odbila prijedlog HSS-a – pogoduje MOL-u

Vlada RH odbila prijedlog HSS-a – pogoduje MOL-u

Na sjednici Odbora za gospodarstvo danas je na dnevnom redu bila i točka koju je predložio Klub zastupnika HSS-a – Prijedlog zaključaka o izmjeni uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

U ime kluba HSS-a točku je obrazložio Mladen Madjer koji je istaknuo kako HSS traži povećanje rudne rente s dosadašnjih 10% na 12%, te da se njezina raspodjela vrši tako da 5% ostvaruju gradovi, odnosno općine, 5% županije, a 2% ide u državni proračun. HSS predlaže konkretan prijedlog kojim će se povećati prihodi lokalnim jedinicama koje su ionako u teškom položaju. Povećanjem iznosa rudne rente i drugačijom raspodjelom pomoglo bi se razvoju jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave. Madjer je istaknuo kako se ne ulaže ni u nalazišta jer je netko potpisao takav ugovor s MOL-om koji u Mađarskoj plaća rudnu rentu 16%. Kako Mađarska štiti svoje interese, tako i Hrvatska mora štititi svoje, a pogotovo kad je u pitanju razvoj ruralnih područja! Povećanje iznosa rudne rente na 12% je minimalno u odnosu na druge države koje su članice EU.

Davor Vlaović je rekao kako smatra opravdanim ovo traženje povećanja jer su jedinice lokalne samouprave izgubile dio prihoda te da treba prvenstveno gledati interese naših jedinica lokalne samouprave. Dodao je i kako je jedinicama lokalne samouprave teško planirati proračune jer se ne zna iznos te rente te pozvao članove Odbora na prihvaćanje zahtjeva Kluba HSS-a.

Sa 4 glasa za i 5 glasova protiv, Odbor za gospodarstvo nije podržao prijedlog Kluba zastupnika HSS-a.

INFORMACIJEKONTAKTKARTA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

Ulica kralja Zvonimira 17
HR-10000 ZAGREB
e-mail: hss@hss.hr

PODACI

OIB: 56890881647
IBAN: HR4824020061100749247
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

TAJNIŠTVO

t: +385 1 45 53 627
t: +385 1 45 53 624
f: +385 1 45 53 631

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.