Vlaović: Otpad proizvode bogati, a zbrinjava slavonska sirotinja

Vlaović: Otpad proizvode bogati, a zbrinjava slavonska sirotinja

Prilikom rasprave o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom u Hrvatskom saboru u ime Kluba zastupnika HSS-a govorio je Davor Vlaović te prozvao sve dosadašnje vlade i ministre koji su RH doveli u situaciju da 2017., četiri godine nakon ulaska u EU, po hitnom postupku morao usklađivati hrvatsko zakonodavstvo sa zakonodavstvom EU kako bi izbjeglo plaćanje kazni i penala.

“Susjedna Italija plaća kazne zbog nepravilnog gospodarenja otpadom. Nas koji dolazimo iz hrvatskih županija čudi koliko se dugo odgađalo sustavno rješavanje pitanja gospodarenja otpadom u RH. Svaki novi ministar je uvijek kretao od početka kao da prije njega ništa nije činjeno”, rekao je Vlaović te dodao kako su u Hrvatskoj održani mnogi znanstveni skupovi, tribine i javne rasprave s temom održivog gospodarenja otpadom te su rađene studije isplativosti.

“Unatoč svemu imamo nered na terenu, puno novca, domaćeg i europskog, uloženo je za sanacije i postojećih divljih deponija i sanacije i usklađivanje postojećih komunalnih odlagališta. Uz sve to danas u Slavoniji nema niti jedno usklađeno odlagalište otpada prema postojećem Zakonu. Brodsko-posavska županija sustavno 5-6 godina ulaže u stvaranje uvjeta za održivo gospodarenje otpadom, da bi danas netko rekao ne možete ništa raditi dok se ne donese plan gospodarenje otpadom”, istaknuo je saborski zastupnik HSS-a te rekao kako to nije dobro i da će sve kazne i penale u konačnici platiti građani RH kroz poreze i druga davanja.

“Apeliram, važno je kod svih radnji kojima se regulira gospodarenje otpadom poštivati struku, to treba činiti sustavno, a ne “ad hoc” donositi pravilnike, zakone ili rješenja. Poduzetnici, gospodarstvenici i obrazovni sustav iz tog procesa odlučivanja i edukacije ne smiju biti izuzeti”, kazao je Vlaović te ukazao na to kako postoji još jedan problem.

“Zbrinjavanje otpada nije besplatno, ono čini trošak, a taj trošak ne može i ne smije biti samo trošak građana. Trošak koji proizlazi iz održivog gospodarenja otpadom mora biti prihvatljiv svim socijalnim kategorijama s obzirom na visinu primanja. Cijena zbrinjavanja otpada za građane ne smije biti previsoka, mora biti stimulativna za svakoga tko razvrstava otpad na mjestu nastanka, na kućnom pragu.”

“HNS je predložio amandman kojim bi se proizvođačima opasnog otpada omogućilo proizvodnju istog do 500 kg bez donošenja plana gospodarenja otpadom. Dosadašnja količina opasnog otpada je bila 200 kg u kategoriji koja nije zahtijevala planiranje i brigu o zbrinjavanju. Zašto mijenjati tu odredbu?”, pitao je Vlaović te rekao kako se tom odredbom daje mogućnost da svi oni koji proizvode količine opasnog otpada do 500 kg o tomu ne moraju izraditi i javno prezentirati podatke o lokaciji i postrojenju koja proizvode opasni otpad, podatke o tehnološkom procesu, planirati mjere upravljanja radi provedbe obveza o gospodarenju otpadom, planirati rad i razvoj u smislu gospodarenja otpadom, do sada su svi oni koji su proizvodili više od 200 kg opasnog otpada morali imati plan gospodarenja otpadom i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu radi provjere usklađenosti sadržaja s odredbama propisa o gospodarenju otpadom.

“Znači li to da će takav otpad završavati na deponijima komunalnog otpada, koji nisu planirani za tu vrstu otpada, za opasni otpad. Ta odredba je opasna za okoliš i za građane RH koji žive u tom okolišu. Primjer takvog lošeg gospodarenja opasnim otpadom imamo u Slavoniji, u općini Davor postoji odlagalište na koje se šleperima dovozi smeće iz Varaždinske županije, Zagrebačke županije i drugih županija bez kontrole što se sve u tom otpadu nalazi. Postoji opravdana bojazan građana da se tamo dovozi i nekontrolirani opasni otpad. Samo tri kilometra od takvog deponija nalazi se izvorište vode s kojeg se napaja 60.000 stanovnika. Gdje je tu nadzor, gdje su inspekcije, jesmo li dovoljno učinili da zaštitimo naše građane, da zaštitimo okoliš, da zaštitimo pitku vodu našim sugrađanima?

Klub HSS-a prihvaća hitnost donošenja Zakona o održivom gospodarenju otpadom i podržat će ga samo zato što smo svjesni posljedica koje bi nedonošenje zakona moglo imati“, zaključio je svoje izlaganje saborski zastupnik HSS-a.

INFORMACIJEKONTAKTKARTA

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA

Ulica kralja Zvonimira 17
HR-10000 ZAGREB
e-mail: hss@hss.hr

PODACI

OIB: 56890881647
IBAN: HR4824020061100749247
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

TAJNIŠTVO

t: +385 1 45 53 627
t: +385 1 45 53 624
f: +385 1 45 53 631

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.